Kiểm định bình chịu áp lực

Kiểm định bình chịu áp lực là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của bình theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu, trong quá trình sử dụng và sau khi sửa chữa.

Mục đính của việc kiểm định bình chịu áp lực nhằm:

 • Soát xét các sai sót trong thiết kế, chế tạo bình chịu áp lực
 • Phát hiện các khuyết tật trong ăn mòn trong quá trình sử dụng
 • Phát hiện các khuyết tật trên kim loại cơ bản, mối hàn (nứt, mỏi vật liệu) xuất hiện trong quá trình sử dụng thiết bị liên tục và lâu dài
 • Kiểm tra hoạt động của các  thiết bị an toàn, đo lường, tự động
 • Tuân thủ các quy định của Nhà nước khi sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Kiểm định bình chịu áp lực tại hiện trường

Quy trình kiểm định bình chịu áp lực

Bình chịu áp lực thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ lao động Thương binh và Xã hội và của Bộ Công thương. Tùy thuộc vào phạm vi sử dụng và môi chất tồn chứa mà Nhà nước đã phân quyền và ban hành các quy trình kiểm định khác nhau.

 • Đối với những thiết bị áp lực thuộc quyền quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì áp dụng quy trình kiểm định bình chịu áp lực có số hiệu QTKĐ 07/2016/BLĐTBXH do Cục an toàn – Bộ LĐTBXH ban hành.
 • Những thiết bị áp lực thuộc quyền quản lý của Bộ Công thương thì áp dụng quy trình số QTKĐ 02/2017/BCT.

Nhà nước cũng phân quyền cho các tổ chức kiểm định, các kiểm định viên thực hiện nghiêm ngặt theo danh mục thiết bị cụ thể.

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn phải thực hiện lần lượt theo các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật

Bước 2: Khám xét kỹ thuật bên ngoài, bên trong

 • Kiểm tra các khuyết tật ăn mòn trên bề mặt kim loại, các biến dạng hình học.
 • Xem xét tình trạng kỹ thuật của lớp bảo ôn, cách nhiệt (nếu có)
 • Kiểm tra khuyết tật kim loại, mối hàn bằng các phương pháp siêu âm, chụp phim, thẩm thấu, bột từ.

Kiểm tra chất lượng mối hàn bình chịu áp lực bằng phương pháp siêu âm

Bước 3: Thử nghiệm áp suất

Chỉ thử nghiệm áp suất khi các bước kiểm tra trên có kết quả đạt yêu cầu. Áp suất và môi chất thử phụ vào áp suất làm việc lớn nhất và môi chất làm việc của thiết bị.

Bước 4: Kiểm định cơ cấu an toàn, thiết bị đo lường, bảo vệ

Kiểm tra các thiết bị đo lường, cơ cấu an toàn:

Bước 5: Kiểm tra vận hành bình chịu áp lực

Kết nối các thiết bị phụ trợ, cơ cấu an toàn… vận hành thiết bị ở áp suất làm việc cho phép.

Bước 6: Xử lý kết quả kiểm định bình chịu áp lực

 • Lập biên bản kiểm định bình áp lực theo mẫu quy định
 • Lập biên bản kiến nghị, khắc phục (nếu có)
 • Dán tem kiểm định, thông qua biên bản kiểm tra và ban hành kết quả kiểm định bình chịu áp lực.

Thời hạn kiểm định bình áp lực

Thời hạn kiểm định bình áp lực được quy định:

 • Kiểm định lần đầu sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng
 • Kiểm định định kỳ bình chịu áp lực trong quá trình sử dụng. Chu kỳ kiểm định bình chịu áp lực là 3 năm/lần đối với thiết bị có chất môi chất thông thường và 2 năm/lần đối với các môi chất độc hại, ăn mòn hay cháy nổ.
 • Chế độ Kiểm định bất thường được tiến hành khi có yêu cầu của cơ quan chức năng, đơn vị sử dụng. Khi có thay đổi về vị trí lắp đặt, thay thế, sửa chữa. Chế độ kiểm định này cũng áp dụng cho các bình chịu áp lực có thời gian ngưng sử dụng trên 12 tháng.

Tổ chức, cá nhân được phép kiểm định bình áp lực

Lĩnh vực kiểm định an toàn các máy, thiết bị, vật tư là hoạt động có điều kiện. Chỉ những tổ chức, cá nhân được nhà nước chỉ định mới được thực hiện công việc này. Công ty Kiểm định & Thử nghiệm Sài Gòn (SITC) là đơn vị thực hiện chức năng kiểm định bình chịu áp lực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động Thương BinhXã hội và Bộ Công thương.

Chi phí kiểm định bình chịu áp lực

Chi phí kiểm định bình chịu áp lực được Nhà nước quy định mức phí tối thiểu theo thông tư số 41/TT/2016/BLĐTBXH dựa vào dung tích của bình chịu áp lực.

Tuy nhiên, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà giá kiểm định bình chịu áp lực có thay đổi. Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Bài viết liên quan