Kiểm định thang máy

Kiểm định thang máy là hoạt động kiểm tra và đánh giá chất lượng của thang máy trước khi đưa vào sử dụng, trong quá trình sử dụng hoặc sau khi có sửa chữa quan trọng nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành thang máy.

Kiểm tra các thông số kỹ thuật, các cơ cấu an toàn của máy kéo thang máy

Công tác kiểm định thang máy phải được thực hiện bỡi các Công ty kiểm định đã được Nhà nước cấp phép. Kết quả kiểm tra phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của Kiểm định viên khi thực hiện kiểm định.

Quy trình kiểm định an toàn thang máy

Kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy phải được thực đầy đủ theo quy trình đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 30 tháng 09 năm 2019. Quá trình kiểm định thang máy phải bao gồm các hoạt động xem xét và đánh giá sau:

  • Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thang máy: Xem xét hồ sơ lắp đặt, lý lịch thang máy, hồ sơ kiểm định thang máy lần trước (nếu có)
  • Kiểm tra kỹ thuật: Kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật các bộ phận, chi tiết của thang máy để phát hiện kịp thời các bất thường ảnh hưởng đến quá trình vận hành của thang máy.
  • Thử nghiệm thang máy: Là bước quan trọng nhất và không thể bỏ qua khi thực hiện kiểm định thang máy. Việc thử tải nhằm khẳng định thang máy hoạt động đúng với những thông số thiết kế cũng như các cơ cấu an toàn vẫn hoạt động bình thường ở chế độ vận hành nghiêm ngặt nhất.

kiểm định thang máy

Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của ray dẫn hướng, các chi tiết bắt xiết trong giếng thang máy

Kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy chỉ có ý nghĩa khi đơn vị kiểm định tuân thủ đầy đủ các bước kiểm định mà quy trình kiểm định của Nhà nước đã ban hành.

Thời hạn kiểm định thang máy

Quy trình kiểm định thang máy năm 2021 do Nhà nước ban hành quy định thời hạn kiểm định thang máy như sau:

  • Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ đối với thang máy lắp đặt tại các tòa nhà chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại, bệnh viện, khách sạn, nhà máy sản xuất hay tại khu vực công cộng là hai (02) năm một lần.
  • Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ đối với thang máy lắp đặt tại các công trình khác với công trình nêu trên là ba (03) năm một lần.
  • Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ đối với các thang máy đã có thời hạn sử dụng trên 15 năm là một (01) năm một lần.

Dựa vào tình trạng kỹ thuật của thang máy khi kiểm tra mà kiểm định viên cùng đơn vị sử dụng quyết định rút ngắn thời hạn kiểm định. Lý do rút ngắn thời hạn kiểm định phải được ghi nhận trong biên bản kiểm định.

Công ty kiểm định thang máy

Kiểm định thang máy là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Chỉ những cá nhân, tổ chức đã được Nhà nước cấp phép mới được thực hiện công việc này. SITC là đơn vị đã được Cục an toàn – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ định thực hiện chức năng kiểm định an toàn thang máy và các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động khác.

Bài viết liên quan