Kiểm định hệ thống chống sét

Kiểm định hệ thống chống sét là quá trình kiểm tra và đánh giá để đảm bảo rằng hệ thống chống sét được thiết kế, lắp đặt và hoạt động hiệu quả trong việc bảo vệ công trình, thiết bị và người khỏi nguy cơ do sét đánh.

Dưới đây là một số lý do quan trọng vì sao phải kiểm định hệ thống chống sét:

 • Xác nhận sự phù hợp của hệ thống: Kiểm định hệ thống chống sét nhằm đảm bảo rằng hệ thống chống sét đã được thiết kế và lắp đặt đúng cách để bảo vệ các đối tượng cụ thể, như toà nhà, cơ sở công nghiệp, thiết bị quan trọng và con người.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành: Đảm bảo rằng hệ thống chống sét tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn và quy định được quy định bởi cơ quan chuyên môn và pháp luật. Điều này là cần thiết để đảm bảo sự an toàn và tuân thủ quy định ngành.
 • Phòng tránh hư hỏng và sự cố: Kiểm định thường xuyên giúp phát hiện sớm các vấn đề hoặc hư hỏng trong hệ thống chống sét trước khi chúng gây ra sự cố hoặc thiệt hại lớn. Điều này giúp tiết kiệm chi phí sửa chữa và bảo trì hệ thống.

Quy trình kiểm định hệ thống chống sét

Quy trình kiểm định hệ thống chống sét được xây dựng để tiến hành kiểm tra, đánh giá một hệ thống đầy đủ và toàn diện nhất dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Dưới đây là một số bước quan trọng để kiểm định hệ thống chống sét:

 • Xem xét thiết kế hệ thống chống sét: Kiểm tra tài liệu thiết kế để đảm bảo rằng hệ thống chống sét được thiết kế đúng cách và tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định liên quan.
 • Kiểm tra lắp đặt: Đảm bảo rằng hệ thống chống sét đã được lắp đặt phù hợp với yêu cầu kỹ thuật mà thiết kế đã phê duyệt. Kiểm tra các khoảng cách an toàn trong đất và các thiết bị khác.
 • Kiểm tra thành phần và linh kiện: Kiểm tra tính đồng bộ và đầy đủ của các linh kiện, dây cáp, điểm tiếp xúc, cọc nối đất, hệ thống tiếp địa và các bộ phận khác của hệ thống chống sét để đảm bảo chúng hoạt động đúng cách và không bị hư hỏng.
 • Đo thông mạch và điện trở nối đất: Tiến hành các đo đạc để kiểm tra thông mạch của dây thoát sét và nối đất của hệ thống. Đo điện trở nối đất của hệ thống tiếp địa.
 • Xác nhận tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định: Đảm bảo rằng hệ thống chống sét tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn và quy định áp dụng trong khu vực hoặc ngành công nghiệp.
 • Lập báo cáo kiểm tra, ban hành giấy chứng nhận: Ghi chép kết quả kiểm định và ban hành giấy chứng nhận kiểm định về tình trạng của hệ thống chống sét, bao gồm các sửa chữa hoặc cập nhật cần thiết.
Đo điện trở nối đất của hệ thống chống sét

Quy định kiểm định hệ thống chống sét

Hệ thống chống sét cần được thực hiện kiểm định trong các trường hợp sau:

 • Sau khi lắp đặt mới: Khi hệ thống chống sét mới được lắp đặt, cần kiểm định để đảm bảo rằng nó được lắp đặt đúng cách, tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định, và hoạt động hiệu quả.
 • Theo lịch trình định kỳ: Hệ thống chống sét cần được kiểm định định kỳ theo lịch trình quy định hoặc theo các tiêu chuẩn ngành công nghiệp. Thời gian kiểm định có thể là sáu tháng hoặc hàng năm trước mùa mưa.
 • Sau khi có sự cố hoặc sét đánh: Sau khi có sự cố hoặc sét đánh, hệ thống chống sét cần được kiểm định để xem xét các thiệt hại, hiệu suất cũng như khả năng bảo vệ của hệ thống.
 • Sau khi thay đổi kết cấu hoặc thiết kế: Nếu có sự thay đổi trong cấu trúc của công trình hoặc thiết kế hệ thống chống sét, cần kiểm định lại để đảm bảo rằng hệ thống vẫn đáp ứng các yêu cầu và độ tin cậy.
 • Sau bất kỳ sự cố lớn nào trong hệ thống điện: Khi có sự cố lớn trong hệ thống điện, cần kiểm tra lại hệ thống chống sét để đảm bảo rằng nó không bị ảnh hưởng và vẫn hoạt động đúng cách.
 • Theo yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc chủ sở hữu: Bất cứ lúc nào chủ sở hữu hoặc cơ quan chức năng yêu cầu kiểm định để đảm bảo an toàn và hiệu suất của hệ thống chống sét.
 • Trong trường hợp môi trường thay đổi: Nếu môi trường xung quanh thay đổi đáng kể, cần kiểm tra lại hệ thống chống sét để đảm bảo rằng nó vẫn phù hợp và hiệu quả trong môi trường mới.

Báo giá kiểm định hệ thống chống sét

Chi phí kiểm tra, kiểm định hệ thống chống sét phụ thuộc vào các yếu tố sau:

 • Quy mô và chủng loại (đánh thẳng hay lan truyền) của hệ thống chống sét cũng như các yêu cầu kiểm tra đặc biệt của khách hàng.
 • Vị trí lắp đặt của hệ thống chống sét.

Kết quả kiểm tra đáng tin cậy, khách quan, chính xác phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của kiểm định viên cũng như các thiết bị, máy móc được sử dụng trong quá trình kiểm tra. Hãy liên hệ với SITC để yêu cầu kiểm định hệ thống chống sét hoặc để được tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Bài viết liên quan