Kiểm định đường ống dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan

Kiểm định đường ống dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan là hoạt động kiểm tra kỹ thuật nhằm đánh giá khả năng làm việc an toàn khi sử dụng hệ thống. Hệ thống đường ống dẫn khí có áp suất làm việc lớn hơn 0.7 bar là đối tượng cần phải thực hiện công tác kiểm định an toàn khi:

  • Kiểm định an toàn lần đầu ngay sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng.
  • Kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng.
  • Kiểm định bất thường sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống. Khi thay đổi vị trí lắp đặt hoặc sau khi ngưng sử dụng trên 12 tháng.

kiem dinh duong ong dan khi nen

Quy trình kiểm định đường ống dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan

Quy trình kiểm định đường ống dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan (không khí nén, khí công nghiệp …) có áp suất làm việc lớn hơn 0.7 bar đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội biên soạn và có hiệu lực từ ngày 30/08/2021.

Quy trình này được áp dụng đối với các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, các kiểm định viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Khi kiểm định đường ống dẫn khí nén, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn phải thực hiện lần lượt theo các bước sau:

  • Kiểm tra hồ sơ, tài liệu kỹ thuật hệ thống đường ống.
  • Khám xét kỹ thuật bên ngoài, bên trong
  • Thử nghiệm kỹ thuật: Hệ thống phải được thử bền và thử kín.
Môi chất thử Áp suất thử (bar)

Đối với trường hợp thử lần đầu

Áp suất thử (bar)

Đối với trường hợp thử định kỳ và bất thường

Thời gian thử (phút)
Chất lỏng 1,5.Ptk 1,5.Plvmax 10
Chất khí 1,1.Ptk 1,1.Plvmax 10

Hệ thống đường ống phải thực hiện thử kín sau khi thử bền hoặc hệ thống đường ống dẫn môi chất có tính cháy nổ, độc hại, tác nhân ăn mòn kim loại ở áp suất làm việc lớn nhất cho phép trong khoảng thời gian tối thiểu là 30 phút.

Kiểm tra van an toàn tại hiện trường khi thực hiện kiểm định đường ống dẫn khí nén

  • Kiểm tra vận hành 

Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào biên bản kiểm định và được lưu trữ tại tổ chức kiểm định.

Tổ chức, cá nhân thực hiện công việc kiểm định đường ống dẫn khí nén

Kiểm định kỹ thuật an toàn là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Chỉ những tổ chức, cá nhân được Nhà nước chỉ định mới được phép thực hiện công tác kiểm định đường ống dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan. Ngoài ra, kết quả kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí nén phụ thuộc rất lớn đến các phương pháp kỹ thuật kiểm tra được áp dụng và kinh nghiệm của kiểm định viên khi thực hiện kiểm định.

Chi phí kiểm định đường ống dẫn khí nén

Chi phí kiểm định đường ống dẫn khí nén phụ thuộc vào quy mô của hệ thống và các phương pháp kiểm tra, thử nghiệm được áp dụng khi thực hiện kiểm định an toàn của hệ thống. Để có báo giá kiểm định cụ thể hoặc cần tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi. SITC sẽ phản hồi ngay khi có yêu cầu.

Bài viết liên quan