Kiểm định bồn chứa dầu

Kiểm định bồn chứa dầu, xi téc chở nhiên liệu chuyên dụng là hoạt động kiểm tra và đánh giá chất lượng của thiết bị theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình tồn chứa và vận chuyển nhiên liệu.

Các thiết bị tồn chứa xăng dầu, nhiên liệu cần kiểm định:

 • Kiểm định bồn chứa dầu, nhiên liệu cố định
 • Kiểm định Xi téc chuyên dụng dùng để vận chuyển nhiên liệu.

Tại sao phải kiểm định bồn chứa dầu, xi téc chuyên dụng

Công tác kiểm định bồn chứa dầu, xitéc chở nhiên liệu chuyên dụng nhằm:

 • Đảm bảo an toàn trong quá trình tồn chứa và vận chuyển môi chất cháy nổ.
 • Phát hiện rò rỉ do ăn mòn kim loại mối hàn, tránh tổn thất nhiên liệu
 • Đáp ứng các yêu cầu của cơ quan chức năng.

Quy trình kiểm định bồn chứa dầu, xi téc chuyên dụng

Quy trình kiểm định bồn chứa dầu cố định, xi téc chuyên dụng dùng để vận chuyển xăng dầu được Công ty kiểm định SITC biên soạn cho từng đối tượng thiết bị và yêu cầu kỹ thuật cụ thể. Dưới đây là các Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được SITC áp dụng để đánh giá trong quá trình kiểm định bồn chứa xăng dầu, xi téc chuyên dụng:

 • API 653 “Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction – American Petroleum Institute”
 • API 650 “Welded Tanks for Oil Storage – American Petroleum Institute”
 • API RP575 “Inspection Practices for Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks – American Petroleum Institute”
 • API620  “Design and Construction of Large, Welded, LowPressure Storage Tanks – American Petroleum Institute”
 • TCVN 10262:2014 “Bồn thép chứa chất lỏng cháy được và chất lỏng dễ cháy”
 • QCVN 01: 2013/BCT “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu”

Công tác kiểm định bồn chứa dầu, xi téc chuyên dụng cần thực hiện tuần tự theo các bước sau:

Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật

Kiểm tra hồ sơ thiết kế, hồ sơ cải tạo và sửa chữa. Xem xét, đánh giá sự phù hợp với thực tế và tiêu chuẩn kiểm tra.

Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong

 • Kiểm tra bằng mắt các khuyết tật kim loại bên trong và bên ngoài bồn chứa
 • Kiểm tra các đường hàn chu vi, đường hàn dọc thân. Đường hàn đáy bồn và mái bồn chứa.
 • Xem xét các biến dạng bệ đỡ bồn, cầu thang, sàn thao tác.
 • Kiểm tra các mối liên kết giữa bồn với đường ống công nghệ, các mối nối với thiết bị phụ.

Thử nghiệm kỹ thuật

Thử nghiệm là hoạt động kiểm tra không thể thiếu trong quá trình kiểm định bồn dầu, xi téc vận chuyển nhiên liệu. Các phương pháp thử nghiệm thường được áp dụng là:

 • Kiểm tra khuyết tật mối hàn và ăn mòn kim loại cơ bản bằng các phương pháp kiểm tra không phá hủy. Áp dụng một phần hoặc toàn bộ các phương pháp như siêu âm (UT), thẩm thấu (PT), bột từ (MT) hoặc chụp phim (RT).
 • Kiểm tra rò rỉ đáy bồn bằng phương pháp chân không
 • Thử tải và kiểm tra độ chuyển vị (nghiêng, lún) trong quá trình cấp tải

Kiểm tra chất lượng mối hàn bên trong bồn chứa xăng dầu

Kiểm tra an toàn điện, chống sét

Kiểm tra điện trở nối đất, điện trở cách điện nhằm đảm bảo bồn chứa được bảo vệ an toàn.

Kiểm tra vận hành

Đấu nối bồn chứa vào hệ thống công nghệ (hệ thống đường ống, hệ thống bơm), lắp đặt các thiết bị đo lường, an toàn tự động. Vận hành hệ thống.

Tổ chức, cá nhân được phép thực hiện kiểm định an toàn

Tổ chức, cá nhân thực hiện công việc kiểm định bồn chứa dầu, xi téc vận chuyển nhiên liệu chuyên dụng phải được các cơ quan chức năng cho phép. Công ty Kiểm định & Thử nghiệm Sài Gòn (SITC) là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động kiểm định bồn chứa xăng dầu, hóa chất đã được nhà nước chỉ định thực hiện công tác kiểm định an toàn và chứng nhận chất lượng sản phẩm.

Chi phí kiểm định bồn chứa xăng dầu, xi téc chuyên dụng phụ thuộc vào phạm vi công việc được yêu cầu.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Bài viết liên quan