Kiểm định xi téc chở xi măng rời

Kiểm định xi téc chở xi măng, bồn chứa xi măng rời trên các phương tiện vận chuyển chuyên dụng là hoạt động kiểm tra và đánh giá khả năng tồn chứa an toàn của thiết bị khi vận chuyển xi măng trên các Sơ mi Rơ moóc chuyên dụng theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn.

Công tác kiểm định xi téc chở xi măng được thực hiện khi:

  • Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu trước khi đưa vào sử dụng
  • Kiểm định định kỳ khi hết hạn của lần kiểm định trước
  • Kiểm định bất thường khi có cải tạo, sửa chữa ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của bồn chứa hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

kiem dinh xi tec cho xi mang roi

Tại sao phải kiểm định xi téc (bồn chứa) xi măng rời

Các phương tiện vận chuyển xi măng rời bằng xi téc (bồn chứa) lắp đặt trên các sơ mi, rơ moóc chuyên dụng phải thực hiện kiểm định an toàn các xi téc (bồn chứa) vì những lý do sau:

  • Áp suất bên trong bồn chứa (xi téc) lớn hơn 0,7 bar khi bơm xi măng rời. Là thiết bị chịu áp lực thuộc “Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động” đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành thông tư 36/2019/TT/BLĐTBXH ngày 30/12/2019. Các cá nhân, tổ chức phải thực hiện công tác kiểm định an toàn khi khi sử dụng nhóm thiết bị có trong danh mục này.
  • Kiểm định xi téc chở xi măng rời để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành thiết bị.

Quy trình kiểm định xi téc, bồn chứa chở xi măng rời

Xi téc, bồn chứa chuyên dụng dùng để vận chuyển xi măng rời là thiết bị chiu áp lực. Các tổ chức kiểm định xi téc chở xi măng rời phải tuân thủ đầy đủ các bước kiểm định được nêu trong quy trình kiểm định số QTKĐ: 07-2016/BLĐTBXH do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016.

Khi kiểm định xi téc chở xi măng rời, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn phải thực hiện lần lượt theo các bước sau:

  • Xem xét hồ sơ, lý lịch thiết bị
  • Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong bồn chứa xi măng rời
  • Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm
  • Kiểm tra vận hành
  • Xử lý kết quả kiểm định xi téc chứa xi măng rời

Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.

Tổ chức, các nhân được phép thực hiện kiểm định bồn chứa xi măng rời

Công ty kiểm định xi téc chở xi măng rời là đơn vị đã được Nhà nước chỉ định chức năng kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Công ty Kiểm định & Thử nghiệm Sài Gòn (SITC) là đơn vị đã được Nhà nước chỉ định thực hiện chức năng kiểm định kỹ thuật an toàn và chứng nhận chất lượng sản phẩm.

Hãy liên hệ với SITC để thực hiện công tác kiểm định xi téc (bồn) chở xi măng rời trên các sơ mi rơ móc chuyên dụng.

Bài viết liên quan