Kiểm định thang cuốn

Kiểm định thang cuốn là hoạt động kiểm tra và thử nghiệm nhằm đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Thang cuốn, băng tải chở người được thực hiện kiểm định an toàn trong các trường hợp sau:

 • Sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng.
 • Kiểm định định ngay sau khi hết thời hạn kiểm định.
 • Sau khi có sửa chữa, nâng cấp, cải tạo ảnh hưởng đến hoạt động của thang cuốn.
Kiểm định thang cuối tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Quy trình kiểm định thang cuốn, băng tải

Quy trình kiểm định thang cuốn, băng tải chở người, chở hàng hóa đã được Bộ LĐTBXH ban hành theo thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016. Các tổ chức và cá nhân phải thực hiện đầy đủ các bước kiểm định mà Nhà nước đã ban hành.

Kiểm tra hồ sơ chế tạo, lý lịch thang cuốn

Trước khi tiến hành kiểm định thang cuốn, kiểm định viên phải thực hiện kiểm tra các hồ sơ sau:

 • Hồ sơ chế tạo, lắp đặt. Đánh giá sự phù hợp giữa hồ sơ và thực tế thiết bị.
 • Các bản vẽ có ghi kích thước chính. Sơ đồ nguyên lý hệ thống điện.
 • Hướng dẫn vận hành và xử lý sự cố
 • Hồ sơ lắp đặt. Các báo cáo nghiệm thu kỹ thuật đã thực hiện.
 • Biên bản và giấy chứng nhận kiểm định an toàn lần trước.

Kiểm tra và thử nghiệm kỹ thuật an toàn thang cuốn

Kiểm định viên kiểm định thang cuốn phải kiểm tra và đánh giá các nội dung chính sau:

 • Kiểm tra phần lắp đặt và độ chính xác các kích thước hình học.
 • Kiểm tra tính đầy đủ các bộ phận. Các khuyết tật, biến dạng của các bộ phận, cụm máy của thang cuốn
 • Kiểm tra an toàn điện (đo điện trở nối đất, điện trở cách điện)
 • Vận hành thang cuốn ở chế độ không tải để kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống, cơ cấu và thiết bị an toàn.
 • Thử tải theo mục 8.3 của QTKĐ 25-2016/BLĐTBXH mà Bộ LĐTBXH đã quy định.

Lưu ý: Chỉ tiến hành thử nghiệm thang cuốn, băng tải chở người khi các bước kiểm tra hồ sơ và kiểm tra kỹ thuật yêu cầu.

Xử lý kết quả kiểm định thang cuốn, băng tải

Kiết quả kiểm tra và đánh giá được kiểm định viên ghi nhận vào biên bản kiểm định thang cuốn, băng tải theo mẫu quy định mà quy trình đã ban hành. Tổ chức kiểm định thang cuốn, băng tải ban hành giấy chứng nhận kiểm định nếu kết quả kiểm tra đạt yêu cầu. Trong trường hợp kết quả kiểm định không đạt yêu cầu, kiểm định viên sẽ lập biên bản kiến nghị gửi cho đơn vị sử dụng để khắc phục và sửa chữa.

Về tổ chức kiểm định SITC

Công ty Kiểm định & Thử nghiệm Sài Gòn (SITC) là đơn vị được Nhà Nước chỉ định thực hiện chức năng kiểm định các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Quý Khách hàng cần cung cấp dịch vụ kiểm định thang cuốn, băng tải chở người hoặc cần tư vấn về kỹ thuật an toàn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.

Bài viết liên quan