Kiểm định palang điện, palang xích kéo tay

Kiểm định palang (Pa lăng, Palan, Block-and-tackle, Hoist) là hoạt động kiểm tra và thử nghiệm kỹ thuật để đánh giá khả năng đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị.

Kiểm định palang xích kéo tay

Quy định kiểm định Palang (Pa lăng)

Ngày 30/12/2019, Bộ LĐTBXH đã ban hành thông tư số 36/TT/2019/TT-BLĐTBXH “Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động”. Thông tư này yêu cầu đơn vị sử phải thực hiện công tác kiểm định palang trước khi đưa vào sử dụng để đảm bảo an toàn cho người lao động và hàng hóa được vận chuyển.

Công tác kiểm định palang (Pa lăng) được thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân đã được Nhà nước chỉ định.

 Quy trình kiểm định Pa lăng

Theo thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH thì Palang xích kéo tay được kiểm định theo quy trình số QTKĐ 13/2016/BLĐTBXH và kiểm định palang điện thì áp dụng quy trình kiểm định số QTKĐ 09/2016/BLĐTBXH.

Kiểm định pa lăng xích kéo tay, palang điện được thực hiện đầy đủ và tuần tự theo các bước sau:

Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật

Trước khi tiến hành kiểm định palang, kiểm định viên phải kiểm tra tính phù hợp các hồ sơ sau:

  • Kiểm tra lý lịch thiết bị. Hồ sơ xuất xưởng, chế tạo của pa lăng
  • Bản vẽ chế tạo, lắp đặt.
  • Quy trình vận hành và xử lý sự cố
  • Nhật ký vận hành, bảo trì, sửa chữa
  • Hồ sơ kiểm định lần trước

Khám xét kỹ thuật và thử nghiệm Pa lăng

Kiểm tra kỹ thuật an toàn và thử nghiệm các chế độ làm việc của thiết bị là hoạt động quan trọng nhất trong quy trình kiểm định palang. Kiểm định viên kiểm định kỹ thuật an toàn phải xem xét, đánh giá các nội dung sau:

  • Kiểm tra vị trí lắp đặt, xem xét các khoảng cách vận hành an toàn
  • Kiểm tra sự phù hợp giữa hồ sơ kỹ thuật với thực tế (các thông số làm việc, chủng loại …)
  • Xem xét lần l­ượt và toàn bộ các cơ cấu, bộ phận của pa lăng. Đặc biệt chú trọng đến tình trạng các bộ phận và chi tiết và cơ cấu an toàn (mối hàn, cơ cấu chịu lực, cáp, xích, puli, móc cẩu, phanh …)
  • Đối với pa lăng điện, cần kiểm tra các cơ cấu hạn chế hành trình, hạn chế tải trọng, đo điện trở tiếp đất, điện trở cách điện động cơ.
  • Tiến hành thử nghiệm kỹ thuật ở các chế độ làm việc khác nhau mà quy trình kiểm định palang đã yêu cầu (Chế độ không tải, thử tải tĩnh và thử tải động).
Thử nghiệm kỹ thuật khi kiểm định pa lăng

Kết quả kiểm định pa lăng (palang) được coi là đạt yêu cầu khi các cơ cấu và bộ phận của thiết bị hoạt động đúng tính năng thiết kế và các yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn hiện hành, không có vết nứt, không có biến dạng hoặc các hư­ hỏng khác.

Lập biên bản và ban hành giấy chứng nhận kiểm định Palang

Kiểm định viên lập biên bản kiểm định pa lăng trước sự chứng kiến của đơn vị sử dụng. Ghi nhận kết quả kiểm tra vào biên bản theo mẫu và ban hành giấy chứng nhận kiểm định pa lăng nếu kết quả kiểm tra đạt yêu cầu.

Chi phí kiểm định Pa lăng

Nhà nước quy định mức giá tối thiểu theo thông tư số 41/2016/TT-BLĐTBXH dựa vào đặc tính kỹ thuật của thiết bị. Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà chi phí kiểm định pa lăng có thay đổi. Hãy liên hệ trực tiếp với SITC để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!

Bài viết liên quan