Kiểm định máy nén khí

Kiểm định máy nén khí là hoạt động kiểm tra kỹ thuật an toàn máy nén khí và bình chứa khí nén đi kèm theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn an toàn tương ứng. Công tác kiểm định kỹ thuật an toàn máy nén khí bao gồm:

kiem dinh may nen khi

 

Quy trình kiểm định máy nén khí

Quy trình kiểm định máy nén khí được thực hiện lần lượt theo các bước sau:

 • Kiểm tra hồ sơ, lý lịch bình chứa khí nén
 • Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong: Xem xét và đánh giá kỹ thuật các bộ phận chịu áp lực, các thiết bị an toàn bảo vệ.
 • Thử nghiệm bình chứa khí nén: Thử nghiệm áp suất để kiểm tra độ bền và kín của bình chứa khí nén
 • Kiểm tra vận hành máy nén khí
 • Xử lý kết quả kiểm định: Khi thiết bị kiểm định có kết quả đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định máy nén khí trong vòng 05 ngày kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.

Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào biên bản kiểm định.

Các hình thức kiểm định máy nén khí

Máy nén khí và bình chứa khí đi kèm được kiểm định dưới các hình thức sau:

Kiểm định máy nén khí lần đầu

Kiểm định lần đầu máy nén khí là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của bình chịu áp lực theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.

Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ

Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của máy nén khí sau khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.

Kiểm định bất thường

Kiểm định bất thường là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của bình theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:

 •  Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của bình chịu áp lực
 • Khi sử dụng lại các bình đã nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên
 • Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt (đối với bình chịu áp lực được lắp cố định)
 • Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền

kiểm định máy nén khí có bình chứa đi kèm

Thời hạn kiểm định máy nén khí

Thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định. Theo pháp luật hiện hành, thời hạn kiểm định của náy nén khí có bình chứa đi kèm được quy định như sau:

 • Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 03 năm.
 • Đối với các bình chứa môi chất ăn mòn kim loại, cháy nổ và các bình đã sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm.
 • Đối với các bình chứa môi chất ăn mòn kim loại, cháy nổ đã sử dụng trên 12 năm và các bình đã sử dụng trên 24 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 01 năm.

Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc đơn vị sử dụng yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo và yêu cầu đơn vị.

Tổ chức, cá nhân được phép kiểm định máy nén khí

Lĩnh vực kiểm định an toàn các máy, thiết bị, vật tư là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Chỉ những tổ chức, cá nhân được nhà nước chỉ định mới được thực hiện công việc này. Công ty Kiểm định & Thử nghiệm Sài Gòn (SITC) là đơn vị đã được nhà nước chỉ định thực hiện chức năng kiểm định an toàn và chứng nhận chất lượng theo quyết định số 1696/QĐ-BLĐTBXH ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội.

Hãy liên hệ với SITC để nhận báo giá kiểm định máy nén khí hoặc cần tư vấn về kỹ thuật an toàn. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Bài viết liên quan