Kiểm định đường ống dẫn hơi nước bão hòa

Kiểm định đường ống dẫn hơi nước bão hòa là hoạt động kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống theo một quy trình đã được Nhà nước phê duyệt. Hệ thống đường ống dẫn hơi, nước nước nóng là hệ thống bao gồm các đường ống, phụ kiện đường ống, van để dẫn hơi nước, nước nóng từ điểm này đến điểm khác.

Mục đích của hoạt động kiểm định đường ống dẫn hơi nước nóng, hơi nước quá nhiệt, hơi nước bão hòa để:

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
 • Đảm bảo an toàn lao động cho người vận hành. Giảm các chi phí bồi thường do tai nạn lao động gây ra
 • Tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất do thời gian làm việc của thiết bị không bị gián đoạn

Kiểm định dường ống dẫn hơi nước bão hòa

Quy trình kiểm định đường ống dẫn hơi nước

Hệ thống đường ống dẫn hơi nước bão hòa là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội và Bộ Công thương.

 • Đối với hệ thống đường ống có áp suất làm việc bằng hoặc lớn hơn 0.7 bar và có nhiệt độ trên 115 0C được áp dụng quy trình số QTKĐ 04-2016/BLĐTBXH do Bộ Lao động ban hành.
 • Đối với hệ thống đường ống dẫn hơi nước có áp suất làm việc lớn hơn 16 bar thì phải áp dụng quy trình kiểm định số QTKĐ 04-2017/BCT do Bộ Công thương ban hành và quản lý.

Quy trình kiểm định đường ống dẫn hơi nước nóng phải được thực hiện theo thứ tự các bước sau:

Kiểm tra hồ sơ, lý lịch đường ống

 • Kiểm tra hồ sơ thiết kế, lắp đặt
 • Những số liệu về hàn và kết quả kiểm tra, thử nghiệm các mối hàn
 • Biên bản nghiệm thu tổng thể hệ thống đường ống, bản vẽ hoàn công
 • Kiểm tra nhật ký vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa

Kiểm tra kỹ thuật đường ống dẫn hơi, nước nóng

 • Kiểm tra vị trí lắp đặt
 • Kiểm tra kỹ thuật các loại ống, các loại van, thiết bị lắp trên hệ thống đường ống
 • Xem xét các khuyết tật ăn mòn, các biến dạng hình học
 • Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của lớp bọc bảo ôn, cách nhiệt
 • Kiểm tra khuyết tật trên kim loại cơ bản và mối hàn bằng phương pháp không phá hủy (NDT)

Thử nghiệm áp suất trên đường ống

Hệ thống đường ống được thử nghiệm ở áp suất bằng 1.5 Plv lớn nhất trong thời gian 10 phút. Chỉ thử nghiệm áp suất khi các bước kiểm tra trên có kết quả đạt yêu cầu.

Kiểm tra các cơ cấu an toàn, bảo vệ trong hệ thống

Các cơ cấu bảo vệ an toàn trên hệ thống đường ống phải được tháo ra để kiểm tra khi kiểm định đường ống dẫn hơi, nước nóng.

Kiểm định van an toàn lắp trên đường ống dẫn hơi nước nóng

Kiểm tra vận hành đường ống công nghệ

Chỉ vận hành tuyến ống dẫn hơi, nước nóng khi các bước kiểm tra trên được coi là đạt yêu cầu.

Các chế độ kiểm định đường ống dẫn hơi nước nóng

Hệ thống đường ống dẫn hơi, nước nóng được kiểm định kỹ thuật an toàn khi:

 • Kiểm định đường ống dẫn hơi nước nóng lần đầu là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.
 • Kiểm định định kỳ đường ống dẫn hơi, nước nóng khi hết thời hạn kiểm định lần trước.
 • Kiểm định bất thường là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo. Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt hoặc ngưng động từ 12 tháng trở lên.

Tổ chức, cá nhân nào được phép kiểm định đường ống dẫn hơi nước nóng

Hoạt động kiểm định đường ống dẫn hơi nước là dịch vụ kinh doanh có điều kiện. Chỉ các tổ chức và cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mới có đủ điều kiện để thực hiện công việc này.

Ngoài các quy định về mặt pháp lý. Việc kiểm định sẽ có kết quả tin cậy, khách quan, chính xác phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của kiểm định viên cũng như các thiết bị, máy móc được sử dụng trong quá trình kiểm tra.

Chi phí kiểm định đường ống dẫn hơi, nước nóng

Chi phí kiểm định đường ống dẫn hơi nước nóng, hơi nước bão hòa đã được Nhà nước quy định mức giá tối thiểu tại thông tư số 41/TT/2016/BLĐTBXH dựa trên chiều dài và đường kính của đường ống dẫn hơi.

Tuy nhiên, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà chi phí kiểm định đường ống dẫn hơi nước nóng có thay đổi. Hãy liên hệ trực tiếp với SITC để biết thêm chi tiết.

Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *